Terug Winkelwagen

De Lytse Prins

Iepenloft Opsterlan

27-05-2017 21:00

Totaal
 
0
€0,00

In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Opsterlân en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dyt de prins fertelt en dyt de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje De Lytse Prins ta in hearlike foarstelling foar jong en âld.

Rezjy: Elske Klooster
Tekst: Antoine de Saint-Exupéry; Fryske bewurking fan Bouke Oldenhof

Waarschuwing

U heeft wijzigingen gemaakt zonder deze op te slaan. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten?

Ja Nee