Terug Winkelwagen

Raze om protters "Hear my, sjoch my!"

Tryater

26-10-2019 20:15

Zaal Freon fan Tryater
€17,75
€0,00
Zaal Normaal + Theater arrangement
€27,25
€0,00
Zaal Normaal incl. consumptie
€19,75
€0,00
Zaal Rolstoelplaats incl. consumptie
€19,75
€0,00
Totaal
 
0
€0,00

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Sûnt in pear wiken sit er thús, mei syn mem dy't fersoarging nedich hat. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber te wurden. Foar Doede is de maat fol. Hy komt yn aksje en easket in poadium: Hy wol tiid en oandacht foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt. Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. It is in stik oer ûnfrede, mar ek in stik fol humor en tragyk. It giet oer dy bûtensletten fiele, omt it liket oft de wrâld net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein? Tekst en regy: Eelco Venema. Spilers: Raymond Muller, Mads Wittermans, Aly Bruinsma en Sonia Zwolska.

Waarschuwing

U heeft wijzigingen gemaakt zonder deze op te slaan. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten?

Ja Nee